top of page

Nyttige oplysninger om Kenpo & Kenpodanmark

Hvad er Kenpo og hvor stammer det fra?

 

 

Set ud fra et rent bevægelsesmæssigt synspunkt er Kenpo en fusion mellem bevægelser fra Kinesisk Boxing, Japansk Jiu Jitsu & Karate, Vesterlandsk Boksning og forskellige andre stilarter. Disse bevægelser er samlet i teknikkombinationer, der kan anvendes som forsvar mod et hvert tænkeligt angreb.

Det vil sige at Kenpo er opbygget på en logisk katalogiseringsmetode af bevægelser og deres grundlæggende anatomiske principper.

 

Systemmæssigt er Kenpo ("Nævens lov") som sagt samlet i 9 hovedformer - Kata’s - og 157 teknikkombinationer baseret på forskellige kategorier af bevægelses- og power-principper. Disse former og teknikker lærer eleven de forskellige regler og concepter indenfor selvforsvar på samme måde som sprogundervisning benytter sig af alfabetet, ordbøger og grammatiske regler . Denne undervisningsmetode lærer eleven at tale ( eller i dette tilfælde at forsvare sig ) flydende og spontant .

American Kenpo er et "lukket" system, dvs., at når eleven har lært de fysiske og principielle infomationer kan han/hun bevæge sig flydende fra et slag til spark til greb til låse til...... uden afbrydelser.

Det er et system designet ud fra et "sund fornuft" synspunkt og fri for unyttige traditioner .

 

 

 

Hvad er KenpoDanmark?

 

Den første af vores klubber blev grundlagt i 1990, og vi er i dag 7 klubber, der alle er  medlemmer af europas største Kenpo organisation E.K.K.A. ( Det Europæiske forbund ).

 

(Det europæiske Kenpo Karate forbund - EKKA blev etableret i 1996 i et forsøg på at skabe et europæisk alternativ til IKKA. Forbundet eksisterede i knap to år inden de fleste kubber enten tilsluttede sig  Jeff Speakmans AKKS organisation eller gik tilbage til IKKA.

Herefter lå forbundet i dvale indtil 2001, hvor Edward Downeys irske forbund og Claus K, Pedersens Kenpodanmark under EM2001 besluttede at starte forbundet op igen, som en søsterorganisation til John Sepulvedas amerikanske AKTS organisation.

EKKA er siden vokset til Europas største Kenpo organisationen med klubber i Ireland, Danmark, Island, England, Spanien, Tyskland, Portugal, Østrig, Belgien, Italien og Frankrig. Alle disse klubber er i direkte linje fra Edward Downey 9th degree black belt.

EKKA & AKTS tæller i dag nogle af Kenpoverdenens højest graduerede og mest respekterede instruktører, så som Stephen LaBounty(RIP) 10th degree black belt, John Sepulveda 10th degree black belt, Bob White 10th degree black belt og Edward Downey 9th degree black belt.

 

Vores hovedformål er at undervise i moderne selvforsvar og at få unge som ældre til engagere sig i en sund og positiv aktivitet .


Du finder Kenpo-Danmark klubber i Holstebro, Haderslev, Aalborg, Farsø & Fredericia. Samt en på Island.

 

 

 

Hvad er Kenpo-Danmarks motivationsgrundlag?

 

Det primære formål med vores organisation er at undervise i Kenpo Karate som fastlagt af EKKA. Dette giver vores elever en standardiseret base at følge, samtidig med at det stadig tillader dem rum til at udvikle en personlig stil.

Det er vores intention at tilvejebringe en platform for elevernes udvikling, ikke at kontrollere eller styre de enkelte skolers Kenpoudvikling. Vi er ganske klar over den enorme mængde af information og de mange udgaver af Kenpo Karate, der findes verden over.

 

Derfor ser vi det som vores fornemste opgave at give vores medlemmer mulighed for at blive eksponeret til denne viden gennem både nationale og internationale seminars samt at uddanne og støtte de personer, der ønsker at træne og undervise i Kenpo system.

 

Kvalitetskravene fastlagt af EKKA/Kenpodanmark må til stadighed opretholdes, samtidig med at Kenpo'en som stil  vil  kunne fortsætte sin udvikling.  Vi ser derfor Kenpo stilarten som en levende stilart, der er under stadig udvikling. Denne udvikling sker gennem stilens skoler, instruktører og elever, under en solid struktur af ansvarligt lederskab og kvalificerede instruktører.

 

 

 

Hvad er "De 157 base teknikker"

 

Grundstammen i Kenpo er selvforsvarsteknikkerne. De træner dig indenfor forskellige virkelighedssituationer. Forsvaret tilpasses til angrebet om det er slag, spark, greb, våbenangreb eller forskellige kombinationer af disse. Hver en bevægelse trænes op til at blive perfekt. Med tiden lærer eleven at være hurtig og effektiv overfor angreb.

 

Kenpo er et selvforsvarssystem, hvilket indebærer, at vi anvender vore kundskaber på en defensiv måde. I en virkelighedssituation er Kenpo en meget effektiv og enestående selvforsvarsmetode, som er tilpasset nutidens aggressive angriber / voldspersoner.

 

Med dette i erindring vil det føre dig sikkert gennem livet og afspejle sig i dit hverdagsliv. Du bliver en person med selvtillid og udstråling og uden et behov for at vise dine kenpokundskaber, hvis da ikke lige situationen kræver det.

 

KENPO-DANMARKs SORTBÆLTER:

 

Kenpo-Danmark har forindeværende 24 personer gradueret til Danbærer/Sortbælte. De er opført med navn, klub og certifikatnummer for hver enkelt rang.* *(Certifikatnumrene starter forfra for hver enkelt rang og tallet i parantes, for de højtgraduerede Danbærere angiver således deres certifikatnummer for deres tidligere bælter.

7.Dan:

Claus K. Pedersen Holstebro, 7-0001 (4-0001) (5-0001) (6-0001)

5.Dan:

Kurt Noesgaard Holstebro, 5-0002 (4-0002) (3-0001)(2-0004 )(1-0006)

3.Dan:

Leif Nordahn Holstebro, 3-0002 (2-0002) (1-0004)

Lisa Maria Hedegaard Kristiansen Holstebro, 3-0003 (2-0007) (1-0011)

2.Dan:

 

Peter Melvej Holstebro, 2-0001 (1-0002)

 

Thorkild Sundstrup Århus, 2-0003 (1-0005)

 

Kenneth Erik Lauritzen Holstebro, 2-0005 (1-0003)

 

Donald Thomas Gardner Haderslev, 2-0006 (1-0008)

 

Jan Hvidbjerg Fredericia, 2-0008 (1-0007)

 

Ali Hossein Sharif Holstebro, 2-0009 (1-0014)

 

Nick Christensen Fredericia 2-0010(1-0019)

 

1.Dan:

Mads Nørby Holstebro, 0001

 

Simon Curran Sydney, 0009

 

Poul Aagaard Holstebro, 0010

 

Móses Kjatan Jósefsson Reykjavik, 0012

 

Johnny B. Hansen Otterup, 0013

 

Mark Øvang Fredericia, 0015

 

Hector Gabriel Reykjavik, 0016

 

Henan Gabriel Garsarsson Reykjavik, 0017

 

Kim Olesen Fredericia 0018

 

Ivan Staub Fredericia 1-0020

 

Brian Berlinger Holstebro 1-0021

 

Chris Lillelund Hvas Holstebro 1-0022

 

Michael Futtrup Fredericia 1-0023

 

KENPO-DANMARKs BRUNTBÆLTER:

 

Morten Kisselhegn * Dusseldorf, Tyskland

Kristian Svenstrup * Vemb

Ian Thomsen * Holstebro

John Ostesen * Holstebro

Steffan W. Cristensen Aalborg

Halfdan Vanderbruggen Haderslev

Rene Nielsen * Holstebro

Allan Damsgaard Holstebro

Thomas Hejberg Olesen Holstebro

John Hansen Fredericia

Tommy Wonsild Haderslev

Ragnar Bond Gislason Reykjavik

Jørgen W Bonde Haderslev

Mogens Vonsild Haderslev

Torben Krab Haderslev

Frederik Krab Haderslev

Steffen Mikkelsen Holstebro

Benjamin Thomsen Holstebro

Lone Hvas Holstebro

Frederik Kristensen Holstebro

Dennis Pedersen Holstebro

bottom of page