top of page

Klubber under Kenpodanmark

Arnis

M.A.C.E.

Kenpo

Fredericia Kenpo studio

 

Se deres hjemmeside på

 

http://fa-kenpo.dk/news.php

I januar 2006 startede Fredericia Kenpo Selfdefence i sin nuværende form, som kenpo klub.

 

Klubben har i dag til huse på Nørrebrogade 131 7000 Fredericia, og består af et børne/unge hold og et voksenhold i kenpo.

 

De er medlem af Kenpo Danmark (Claus K Pedersen 6. dan, Holsterbro), og her igennem medlem af European Kenpo Karate Association /Ed Downey 8 dan, Irland).

 

Det de til daglig træner er Ed Parkerś American Kenpo, 16 teknik system.

 

Klubben er også medlem af Dansk Kick og Thai Forbund og har derfor mulighed for at stille op til kickboksning turneringer i ind og udland, for de medlemmer der kan kvalificere sig til dette.

 

Det skal dog understreges, at det absolut ikke er nogen betingelse at stille op til konkurrencer.

 

Men blot møde op og få en god gang motion og lære selvforsvar

Haderslev Kenpo Studio

M.A.C.E. eller Martial Arts Conceptual Education undervises kun i Holstebro Kenpo studio.

 

Hvad er M.A.C.E. og hvor stammer det fra?

M.A.C.E. har sit udspring i forskellige konfliktspecifikke uddannelser til sikkerhedsbranchen, udviklet af vores grundlægger Claus Knudsig Pedersen. Disse kurser indeholdt tit et til lejligheden udviklet selvforsvarspensum, indeholdende forskellige teknikker med fokus på magtanvendelse og nødværge.

 

Når han blev spurgt hvilket system disse teknikker stammede fra, var det stående svar, at det bare var en samling af teknikker fra forskellige former for kampkunst, arrangeret udfra et konceptuelt synspunkt. Dette svar blev udlagt af en kursist udlagt som: “So like a form of Martial Arts Conceptual Education? Like...Mace?” 

 

Så deraf navnet ;-)

 

Disse teknik...samlinger ( i mangel af et bedre navn) kom senere til at danne grundlag for en serie af tema-kurser, samt forskellige former for privat undervisning for vagt & dørmandspersonel.

 

Mange af disse elever, først og fremmest fra vagtselskaberne, men også enkeltpersoner begyndte snart at efterspørge muligheden for at videreudvikle deres kompetencer i fysisk konflikthåndtering udover de mere basale færdigheder.

 

Dette førte til, at Claus Knudsig Pedersen i midten af 00‘erne begyndte at udvikle en serie modulkurser, der henvendte sig til de person indenfor sikkerhedsbrancen, der ønskede at gå i dybden med denne disciplin og opøve deres færdigheder til anvendelse i deres professionelle  virke. 

 

Indholdet af disse kurser var - og er stadig - tilpasset dansk lovgivning. 

M.A.C.E. undervises både som kursus tilbud og holdtræning  på modul basis.

Modulerne er inddelt i 3 niveauer: Begynder - Tekniker - Ekspert. 

 

Vi anbefaler at disse kurser, så vidt muligt, gennemføres i rækkefølge. Dette er dog ikke noget krav.

 

Kursus 1-4: Her indføres kursisten i praktisk magtanvendelse – både det fysiske aspekt, det psykiske og det lovgivningsmæssige. 

 

Kursus 5-8: Her indføres kursisten i pratisk nødværge, slag og spark - både det fysiske aspekt, det psykiske og det lovgivningsmæssige.

 

Kursus 9-12: Her indføres kursisten i en kombination af de første moduler med fokus på opøvelse af personlige kompetencer gennem individuelt tilrettelagte programmer. 

Holstebro Kenpo Studio

 

Du finder Holstebro Kenpo Karate Studio ude på Idrætscenter Vest, Mozartsvej 5, 7500 Holstebro, hvor klubben har egne lokaler.

I Holstebro Kenpo Studio underviser vi i selvforsvar. Stilen vi træner hedder Kenpo Karate,det ultimative moderne selvforsvarssystem.

Instruktionen i klubben varetages af vores sortbælter, der alle har mange års international erfaring, og naturligvis alle er certificerede instruktører under vores grundlægger & Chefinstruktør Claus K. Pedersen.

Vores instruktører er alle gradueret direkte under følgende Instruktører: Mr. Stephen LaBounty, 9. degree Black Belt, Mr. Richard "Huk" Planas, 10th degree Black Belt, Mr. John Sepulveda, 9th degree Black Belt og Mr. Edward Downey 8th degree Black Belt.

Derudover har vi et tæt, men mere uformelt samarbejde med en lang række andre prominente kenpoinstruktører fra både Europa og U.S.A. Dette sikrer, at vi til en hver tid kan tilbyde vores elever en optimal og up-to-date undervisning.

Aalborg Kenpo studio

Kickboxing undervises kun i Fredericia Kenpo studio.

TRÆNINGSTIDER: tirsdag 17.00-18.45. På Stolpedalskolen. Onsdag 17.00-18.45. På Sønderbro Skolen.

"IT'S NOT WHETHER YOU
GET KNOCKED DOWN, IT'S WHETHER YOU GET UP"

Vince Lombardi

  • Facebook Social Icon
bottom of page