top of page

Stilarter

KENPO 

Kenpo Karate

 

Kenpo Karate eller American Kenpo, som stilarten også kaldes, undervises i alle Kenpodanmark klubber.

 

Hvad er Kenpo og hvor stammer det fra?

 

 

Set ud fra et rent bevægelsesmæssigt synspunkt er Kenpo en fusion mellem bevægelser fra Kinesisk Boxing, Japansk Jiu Jitsu & Karate, Vesterlandsk Boksning og forskellige andre stilarter. Disse bevægelser er samlet i teknikkombinationer, der kan anvendes som forsvar mod et hvert tænkeligt angreb.

Det vil sige at Kenpo er opbygget på en logisk katalogiseringsmetode af bevægelser og deres grundlæggende anatomiske principper.

 

Systemmæssigt er Kenpo ("Nævens lov") som sagt samlet i 9 hovedformer - Kata’s - og 157 teknikkombinationer baseret på forskellige kategorier af bevægelses- og power-principper. Disse former og teknikker lærer eleven de forskellige regler og concepter indenfor selvforsvar på samme måde som sprogundervisning benytter sig af alfabetet, ordbøger og grammatiske regler . Denne undervisningsmetode lærer eleven at tale ( eller i dette tilfælde at forsvare sig ) flydende og spontant .

American Kenpo er et "lukket" system, dvs., at når eleven har lært de fysiske og principielle infomationer kan han/hun bevæge sig flydende fra et slag til spark til greb til låse til...... uden afbrydelser.

Det er et system designet ud fra et "sund fornuft" synspunkt og fri for unyttige traditioner .

Kickboxing

Kickboxing

 

Kickboxing undervises kun i Fredericia Kenpo studio.

Fredericia Kenpo studio har en afdeling, hvor man kun fokuserer på sportsgrenen Kickboxing. Klubben er medlem af Dansk Kick og Thai boxing forbud og deltager i stævner under forbundets regler. Der trænes hovedsageligt Semi-kontakt kickboxing

M.A.C.E:
M.A.C.E

 

M.A.C.E. eller Martial Arts Conceptual Education undervises kun i Holstebro Kenpo studio.

 

Hvad er M.A.C.E. og hvor stammer det fra?

M.A.C.E. har sit udspring i forskellige konfliktspecifikke uddannelser til sikkerhedsbranchen, udviklet af vores grundlægger Claus Knudsig Pedersen. Disse kurser indeholdt tit et til lejligheden udviklet selvforsvarspensum, indeholdende forskellige teknikker med fokus på magtanvendelse og nødværge.

 

Når han blev spurgt hvilket system disse teknikker stammede fra, var det stående svar, at det bare var en samling af teknikker fra forskellige former for kampkunst, arrangeret udfra et konceptuelt synspunkt. Dette svar blev udlagt af en kursist udlagt som: “So like a form of Martial Arts Conceptual Education? Like...Mace?” 

 

Så deraf navnet ;-)

 

Disse teknik...samlinger ( i mangel af et bedre navn) kom senere til at danne grundlag for en serie af tema-kurser, samt forskellige former for privat undervisning for vagt & dørmandspersonel.

 

Mange af disse elever, først og fremmest fra vagtselskaberne, men også enkeltpersoner begyndte snart at efterspørge muligheden for at videreudvikle deres kompetencer i fysisk konflikthåndtering udover de mere basale færdigheder.

 

Dette førte til, at Claus Knudsig Pedersen i midten af 00‘erne begyndte at udvikle en serie modulkurser, der henvendte sig til de person indenfor sikkerhedsbrancen, der ønskede at gå i dybden med denne disciplin og opøve deres færdigheder til anvendelse i deres professionelle  virke. 

 

Indholdet af disse kurser var - og er stadig - tilpasset dansk lovgivning. 

M.A.C.E. undervises både som kursus tilbud og holdtræning  på modul basis.

Modulerne er inddelt i 3 niveauer: Begynder - Tekniker - Ekspert. 

 

Vi anbefaler at disse kurser, så vidt muligt, gennemføres i rækkefølge. Dette er dog ikke noget krav.

 

Kursus 1-4: Her indføres kursisten i praktisk magtanvendelse – både det fysiske aspekt, det psykiske og det lovgivningsmæssige. 

 

Kursus 5-8: Her indføres kursisten i pratisk nødværge, slag og spark - både det fysiske aspekt, det psykiske og det lovgivningsmæssige.

 

Kursus 9-12: Her indføres kursisten i en kombination af de første moduler med fokus på opøvelse af personlige kompetencer gennem individuelt tilrettelagte programmer. 

"IT'S NOT WHETHER YOU
GET KNOCKED DOWN, IT'S WHETHER YOU GET UP"

Vince Lombardi

Arnis

Arnis

 

Arnis trænes i Kenpodanmark klubberne kun i Holstebro.

 

Arnis, Kali og Escrima – kampkunst, kampsport og selvforsvar

 

–  Arnis er en af de mest alsidige kampformer i verden. 

 

–  Det rummer alle discipliner af våbenløs kamp og en meget stor del af de våbenføre kunster. 

 

–  Som selvforsvar er det en født overlever.

 

–  Våbendisplinerne giver en stor fordel, når Arnis skal bruges våbenløst mod knive og køller.

 

–  Krigskunsten har stor erfaring med flere angribere, kamp i vanskeligt terræn og brug af omgivelserne. 

 

–  I selvforsvar er det en gave, når man skal forsvare sig i sin bil, entre eller et hårdt fortov.
Som instruktør møder man tit fordommen, at det er stokkekamp og ”man render jo ikke rundt med stokke til selvforsvar”. I Arnis lærer

man at bruge næsten alt som selvforsvarsvåben. Våbenløst lærer man både spark, boksning, greb, låse, kast og brydning.
Hvordan er en typisk træning? 


Træningen er ca. 1/3 våbenløs og 2/3 våbentræning, men vægtningen er uvæsentlig, fordi grovmotorikken er den samme.

 
I starten skal man lære en del teknik. Det foregår i et roligt, men udfordrende, tempo. Sikkerheden er vigtig, så klubben har elever til næste træning ;-) . Senere, når man kan styre stokkene, bliver træningen meget intensiv, hurtig og fysisk krævende. 


Hvor kommer det fra? 


Arnis kommer fra Filippinerne. Det enorme ø-rige har gennem århundrede haft mange stammekonflikter og krige, som har udviklet et utal af forskellige krigskunster. Officielt kaldes Lapu Lapu den første Arnismester og folkehelt. Han dræbte i 1521 søfareren Ferdinand Magellan i et skæbnesvangert slag mellem spanske conquitadorer og indfødte filippinere med ildhærdede stokke og sværd. 

Mere om Arnis findes på www.kombatan-arnis.dk

 

Hvorfor 3 navne?

 

Filippinerne er et stort land med ca 100 selvstændige sprog. Man bruger derfor navnene Arnis, Kali og Escrima i flæng. Det dækker tit over forskellige stilarter, men er en og samme kunst.

I Holstebro ligger vægten på Kombatan Arnis fra Ernesto Presas. Vores Kenpo afdeling har desuden tilknytning til Modern Arnis fra Remy Presas. De 2 stilarter kan kun skelnes af udøvere med indgående kundskaber i begge discipliner.

Hvad dækker Arnis/Kali/Escrima over?

 

Arnis indeholder bl.a. disciplinerne
Pananjakman/Sikaran – lave effektive spark


Panantukan – effektiv boksning


Mano Mano – primært våbenløst selvforsvar med frigørelser, låse og nedtagninger

 

 Dumog – Groundfighting med og uden våben

Bankaw/Sibat – lang stav/spyd


Double Baston – 2 stokke


Solo Baston – 1 stok


Espada y Daga – Kort og langt våben. Typisk stok/sværd og kniv 

 

Daga – 1 eller 2 knive

 

De klassiske stilarter – gamle traditionelle sværdkunster

Dulo Dulo – betyder spids spids og det er den i begge ender. Anvendelse i dagligdagen ville være forsvar med en kuglepen.

bottom of page