top of page
Ed Parker_edited.jpg

Fakta om Kenpo og Kenpodanmark

Set ud fra et rent bevægelsesmæssigt synspunkt er Kenpo en fusion mellem bevægelser fra Kinesisk Boxing, Japansk Jiu Jitsu & Karate, Vesterlandsk Boksning og forskellige andre stilarter. Disse bevægelser er samlet i teknikkombinationer, der kan anvendes som forsvar mod et hvert tænkeligt angreb. Det vil sige at Kenpo er opbygget på en logisk katalogiseringsmetode af bevægelser og deres grundlæggende anatomiske principper.

 

Systemmæssigt er Kenpo ("Nævens lov") som sagt samlet i 9 hovedformer - Kata’s - og 157 teknikkombinationer baseret på forskellige kategorier af bevægelses- og power-principper. Disse former og teknikker lærer eleven de forskellige regler og concepter indenfor selvforsvar på samme måde som sprogundervisning benytter sig af alfabetet, ordbøger og grammatiske regler . Denne undervisningsmetode lærer eleven at tale ( eller i dette tilfælde at forsvare sig ) flydende og spontant .

American Kenpo er et "lukket" system, dvs., at når eleven har lært de fysiske og principielle infomationer kan han/hun bevæge sig flydende fra et slag til spark til greb til låse til...... uden afbrydelser.

Det er et system designet ud fra et "sund fornuft" synspunkt og fri for unyttige traditioner .

Hvad er Kenpo, og hvor stammer det fra

Hvad er Kenpodanmark

Den første af vores klubber blev grundlagt i 1990, og vi er i dag 4 klubber, der alle er medlemmer af det Europæiske Kenpo Karate forbund E.K.K.A 

E.K.K.A blev etableret i 1996 i et forsøg på at skabe et europæisk alternativ til I.K.K.A - E.K.K.A eksisterede i knap to år inden de fleste klubber enten tilsluttede sig Jeff Speakmans A.K.K.S eller gik tilbage til I.K.K.A

Herefter lå E.K.K.A i dvale indtil 2001, hvor Edward Downeys Irske forbund og Claus Knudsig Pedersens Kenpodanmark under EM 2001 besluttede at starte forbundet op igen, som en søsterorganisation til John Sepulvedas Amerikanske A.K.T.S organisation.
 

E.K.K.A er nu Europas største Kenpo organisationen med klubber i Ireland, Danmark, Island, England, Spanien, Tyskland, Portugal, Østrig, Belgien, Italien og Frankrig. Alla klubberne er i direkte linje fra Edward Downey 9th degree black belt. 

E.K.K.A  & A.K.T.S har i dag nogle af Kenpo's højest graduerede og mest respekterede instruktører i verden,:

John Sepulveda                   10th degree black belt

Stephen LaBounty (RIP)      10th degree black belt 

Bob White (RIP)                    10th degree black belt

Edward Downey                     10th degree black belt

Kenpodanmarks hovedformål er at undervise i moderne selvforsvar, og få unge som ældre til engagere sig i en sund og positiv aktivitet.

De 157 base teknikker

Grundstammen i Kenpo er selvforsvarsteknikkerne. De træner vores elever indenfor forskellige virkelighedssituationer. Forsvaret tilpasses til angrebet om det er slag, spark, greb, våbenangreb eller forskellige kombinationer af disse. Hver en bevægelse trænes op til at blive perfekt. Med tiden lærer eleven at være hurtig og effektiv overfor angreb. 

Kenpo er et selvforsvarssystem, hvilket indebærer, at vi anvender vore kundskaber på en defensiv måde. I en virkelighedssituation er Kenpo en meget effektiv og enestående selvforsvarsmetode, som er tilpasset nutidens aggressive voldsmænd, angriber eller voldspersoner. 

Med dette i erindring vil det føre eleven sikkert gennem livet og afspejle sig i hverdagsliv. Vores elever udvikler udstråling og selvtillid uden behov for at vise sine kenpo kundskaber, hvis da ikke lige situationen kræver det.

Kenpodanmarks motivationsgrundlag

Kenpodanmarks primære formål er at undervise i Kenpo Karate, der er etableret af E.K.K.A (European Kenpo Karate Association)
Dette giver eleverne en standardiseret base at følge, samtidig med, at det stadig tillader rum til at udvikle en personlig stil, og at eleven ikke bliver kontrolleret af det enkelte studios udvikling. 

Derfor ser vi det som vores fornemste opgave at give vores elever mulighed for at blive eksponeret til viden gennem både nationale og internationale seminars samt, at uddanne og støtte de personer, der ønsker at træne og undervise i Kenpo system.

Kvalitetskravene fastlagt af E.K.K.A og Kenpodanmark må til stadighed opretholdes, samtidig med at Kenpo stilen  vil  kunne fortsætte sin udvikling.  Vi ser derfor Kenpo stilarten som værende en  levende stilart, der stadig er under udvikling.

Denne udvikling sker gennem stilens skoler, instruktører og elever, under en solid struktur af ansvarligt lederskab og kvalificerede instruktører.

Kenpodanmarks højest graduerede

7. Dan
​Claus Knudsig Pedersen, Holstebro

| 7-0001 | 4-0001 5-0001 | 6-0001


​5. Dan 
​Kurt Noesgaard, Holstebro

5-0002 | 4-0002 | 3-0001 2-0004 1-0006​


3. Dan 
​Leif Nordahn, Holstebro

3-0002 2-0002 1-0004

​Lisa Maria Hedegaard Kristiansen, Holstebro

3-0003 2-0007 1-0011

Kenneth Erik Lauritzen, Holstebro

| 3-0004 2-0005 1-0003 ​

Nick Christensen, Fredericia 

| 3-0005 | 2-0010 1-0019


2. Dan

Peter Melvej, Holstebro

| 2-0001 1-0002

Thorkild Sundstrup, Århus

2-0003 1-0005

Donald Thomas Gardner, Haderslev

| 2-0006 1-0008

Jan Hvidbjerg, Fredericia

| 2-0008 1-0007

Ali Hossein Sharif, Holstebro

| 2-0009 1-0014

Chris Lillelund Hvas, Holstebro

| 2-0011| 1-0022

1. Dan

​Mads Nørby, Holstebro 0001

Simon Curran, Sydney | 0009

Poul Aagaard, Holstebro | 0010

Móses Kjatan Jósefsson, Reykjavik | 0012

Johnny B. Hansen, Otterup | 0013

Mark Øvang, Fredericia 0015

Hector Gabriel, Reykjavik | 0016

Henan Gabriel Garsarsson, Reykjavik 0017

Kim Olesen, Fredericia 0018

Ivan Staub, Fredericia 1-0020

Brian Berlinger, Holstebro 1-0021

Michael Futtrup, Fredericia 1-0023

​Kenpodanmarks Brunbælter

Morten Kisselhegn, Dusseldorf, Tyskland

Kristian Svenstrup,  Vemb

Ian Thomsen, Holstebro

John Ostesen, Holstebro

Steffan W. Cristensen, Aalborg

Halfdan Vanderbruggen, Haderslev

Rene Nielsen, Holstebro

Allan Damsgaard, Holstebro

Thomas Hejberg Olesen, Holstebro

John Hansen, Fredericia

Tommy Wonsild, Haderslev

Ragnar Bond Gislason, Reykjavik

Jørgen W Bonde, Haderslev

Mogens Vonsild, Haderslev

Torben Krab, Haderslev

Frederik Krab, Haderslev

Steffen Mikkelsen, Holstebro

Benjamin Thomsen, Holstebro

Lone Hvas, Holstebro

Frederik Kristensen, Holstebro

Dennis Pedersen, Holstebro

Anita Hvidsteen, Holstebro

Simone Hvas, Holstebro

bottom of page